Podstawowa lista wzorów w wersji demo:

Wzory w wersji demo posiadają ograniczenia w możliwości edycji niektórych pól, ale pozwalają na pełne przetestowanie ich działania przed zakupem abonamentu.

Aby uzyskać pełną funkcjonalność wzorów zarejestruj konto !

4.1Dla dotacji przekazywanej w transzach
4.5aDla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty kapitałowej
4.5bDla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty kapitałowej z karencją spłaty kapitału
4.5cDla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty kapitałowej z karencją spłaty kapitału i odsetek
4.5dDla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty
4.5eDla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty z karencją spłaty kapitału
4.5fDla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty z karencją spłaty kapitału i odsetek
4.5gDla kredytu dyskontowego lub pożyczki dyskontowej
4.7bDla dopłaty do oprocentowania kredytu w przypadku gdy dopłaty są rozłożone w czasie
4.13Dla rozłożenia na raty zapłaty podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu jego płatności
4.14Dla rozłożenia na raty zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne – gdy nie jest określony termin płatności tego świadczenia
4.15Dla odroczenia terminu płatności podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu ich płatności
4.16Dla odroczenia terminu płatności odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne – gdy nie jest określony termin płatności tego świadczenia
4.17Dla rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, wraz z odsetkami za zwłokę
4.18Dla odroczenia zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, wraz z odsetkami za zwłokę
4.20Dla oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
4.20aDla przyjęcia przez podmiot udzielający pomocy mienia do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
4.21Dla przyspieszonej amortyzacji
4.22aDla jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowiącego pełną wartość środka trwałego
4.22bDla jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowiącego część wartości środka trwałego
SSE1Zdyskontowana wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Copyright LOGOSYS.PL 2013-2024